วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

ลักษณะของพันธุ์ยางพาราที่ดี

ลักษณะของพันธุ์ยางที่ดี
1. ให้น้ำยางมาก
2. ต้านทานโรค
3. ต้านทานลม
4. เจริญเติบโตเร็วและสม่ำเสมอทั้งก่อนกรีดและหลังกรีด
5. เป็นโรคเปลือกแห้งน้อย
6. เปลือกที่กรีดแล้วงอกเร็ว และหนาใกล้เคียงกับเปลือกเดิม
7. หากใช้สารเคมีเร่งน้ำยางช่วยจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น