วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2553

การกำจัดหนูในเรือกสวนไร่นา

หนู : ถือเป็นสัตว์ที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินให้เสียหายเป็นจำนวนมากในแต่ละปีนอกจากนี้ยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะโรคฉี่หนู ซึ่งเกิดจาเชื้อเลปโตสไปโรซีส นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสัตว์เลี้ยงและคน


การขยายพันธุ์ :
หนูเป็นสัตว์เลือดอุ่นขนาดเล็ก เลี้ยงลูกด้วยนม ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วโดยเฉพาะหนูนาท้องขาวอายุเพียง 3 - 5 ครั้ง ครั้งละ 8 - 14 ตัว หรือแม้แต่หนูพุกหรือหนูแผง อายุเพียง 4 เดือนก็ผสมพันธุ์ให้ลูกได้ 2 ครั้งต่อปี ครั้งละ 8 - 14 ตัว เช่นเดียวกัน
ชนิดของหนูที่พบในไร่นา :
- หนูพุกใหญ่
- หนูพุกเล็ก
- หนูนาท้องขาว
- หนูนาเล็กหรือหนูสวน
- หนูหริ่งนาหางยาว
- หนูหริ่งนาหางสั้น

การป้องกันและกำจัด : การป้องกันและกำจัดหนูกระทำได้หลายวิธี ดังนี้
1. วิธีกลควรทำในฤดูแล้ง ได้แก่ การไล่ล้อมตี ใช้กาวเหนียว การจับ การดัก การขุด การขุดหลุมพรางดักหนู และการกำจัดหนูโดยใช้ระบบแปลงนาล่อหนู เป็นต้น
1.1. การทำหลุมพรางดักหนู :
ขุดหลุมกว้าง 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 1 เมตร ใช้ไม่ไผ่พาดบนปากหลุมและคลุมด้วยฟางข้าว ภายในหลุมใส่อาหารสัตว์หรือข้าวเปลือกล่อ เมื่อหนูได้กลิ่นฟางและอาหารจะมุดเข้ากองฟางและพลัดตกลงในหลุมหรืออาจใช้ถังพลาสติกทรงสูง ไม่ต่ำกว่า 50 ซม. ฝังในดินทำเป็นหลุมก็ได้ ในพื้นที่ 10 ไร่ ขุดหลุมพรางดักหนู 1 หลุมบริเวณใกล้แหล่งน้ำ ที่รกร้างว่างเปล่า และแหล่งอาศัยของหนู นอกจากวิธีการนี้แล้วเกษตรกรสามารถใช้วิธีกลอื่น ๆ เช่น กับดักฟ้าผ่า ด้วงหรือแร้ว เป็นต้น
 
ตัวอย่างหลุมพรางดักหนู
1.2.การกำจัดหนูระบบแปลงนาล่อหนู
กลุ่มเกษตรกรควรปลูกข้าวก่อนฤดูการทำนาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ถึง 1 เดือน ขนาดพื้นที่แปลงนา 50x50 เมตร ควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ขุดร่องน้ำรอบ ๆ แปลงนา ยกคันนาล้อมรอบแปลงแล้วใช้พลาสติกสูง 1.20 เมตร ล้อมรอบแปลงนา ใช้กรงดักหนูทำด้วยลวดตาข่ายกว้าง x ยาว x สูง = 25 x 65 x 25 ซม. ลักษณะคล้ายไซดักปลาแล้วเจาะพลาสติกให้มีขนาดกว้างเท่าช่องทางเข้าประตูกลกรงดัก แล้วนำไปวางรอบ ๆ แปลงโดยห่างกัน ประมาณ 20 เมตรต่อกรง จากนั้นออกตรวจจับหนูใน ช่วงเวลา 21.00 น. (ดูรูปภาพประกอบ) วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถกำจัดหนูได้ครั้งละหลายตัวเป็นการลดประชากรของหนูได้อีกวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ
 
ตัวอย่างการกำจัดหนูระบบแปลงนาล่อหนู

2. วิธีเขตกรรม ได้แก่ การทำลายที่อยู่อาศัย ที่รกร้างว่างเปล่า การปรับปรุงคันนาให้เล็กหรือต่ำลง (ประมาณ 30 ซม.) ทำลายจอมปลวกหรือ ที่สูง ๆ
3. วิธีชีววิธี เกษตรกรควบอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ นกฮูก นกแสก นกเค้าแมว เหยี่ยว งูชนิดต่าง ๆ พังพอน สุนัข แมว ฯลฯ จะโดยวิธีเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อนำไปปล่อยในไร่นา ไม่ควรจับมาฆ่าทำลาย เพราะศัตรูธรรมชาติดังกล่าวสามารถช่วยกำจัดหนู ลดประชากรของหนูได้อย่างดี
4. การใช้สารเคมี สารเคมีที่แนะนำให้ใช้มี 2 ประเภท คือ ประเภทออกฤทธิ์เร็ว เช่น ซิงค์ฟอสไฟด์ 80% ผสมกับอาหารหรือซิงค์ฟอสไฟต์ 2% B ที่อยู่ในรูปเหยื่อพิษสำเร็จรูป เป็นก้อน และประเภทออกฤทธิ์ช้า เช่น คลีแรด (โบรไดฟาคูม) สะตอม (โฟลคูมาเฟน) และเส็ด (โบรมาดิโอโลน) นำไปวางตามคันนาหรือตามร่องรอยของหนู จุดละ 1 ก้อนหรือ 1 ถุงห่างกันประมาณ 5 - 10 เมตร เป็นการลดจำนวนประชากรของหนูได้อีก
 
ขั้นตอนการปฏิบัติในการกำจัดหนู
เกษตรกรสามารถเลือกวิธีปฏิบัติได้ ตามความเหมาะสม 1, 2, 3 หรือ 4 ก็ได้
โรคไข้ฉี่หนู :
หนูเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคเลปโตสไปโรซิส ซึ่งทำให้สัตว์หลายชนิดติดต่อได้ เช่น สุนับ แมว โค กระบือ และสุกร มักพบช่วงปลายฤดูฝนต่อฤดูหนาว โดยเชื้อโรคอยู่ในไตของสัตว์นำโรคและออกมาทางปัสสาวะ เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายคนทางสัมผัสกับปัสสาวะโดยตรง ทางบาดแผล รอยขีดข่วน รอยถลอกตามผิวหนัง หรือเยื่อบุตา จมูก ปาก หรือไชเข้าผิวหนังที่แช่น้ำจนอ่อนหนุ่ม โดยเฉพาะแหล่งน้ำทุ่งนา แอ่งน้ำหรือที่ที่น้ำท่วมขัง ที่ปนเปื้อนเชื้อ เกษตรเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากที่สุด อาการจะแสดงหลังจากรับเชื้อประมาณ 4 - 11 วัน จะมีไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดน่อง และตาแดง ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะมีจุดเลือดอกตามผิวหนัง ไอมีเลือดปนออกมา ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะน้อย เยื่อหุ้มสมองและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับและไตวาย และเสียชีวิตได้
การป้องกันโรค :
1. สวมรองเท้าบู๊ทยางกันน้ำ
2. หากจำเป็นต้องลงแช่น้ำในคูคลองไม่ควรแช่น้ำนานจนตัวซีด เมื่อขึ้นจากน้ำแล้วต้องรีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดโดยเร็วที่สุด
3. สวมรองเท้าเวลาเดินบนดินทรายชื้นแฉะ และหมั่นล้างเท้าให้สะอาด
4. ปกปิดอาหารไม่ให้หนูปัสสาวะรด
5. ล้างมือทุกครั้งหลังจับต้องซากสัตว์ และสัตว์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน
เรียบเรียงและจัดทำโดย :
สถาบันส่งเสริมเกษตรชีวภาพและโรงเรียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2561-4876
สนับสนุนข้อมูลโดย  http://www..rakbankerd.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น